Provincie: Antwerpen
Stad/Gemeente: Boom.

 

De hondenfretters .

 

In de Volksmond noemen ze de inwoners van Boom wel eens “Hondenfretters”.
Het vreemde is eigenlijk dat de inwoners van Boom er fier op zijn.
Het is dan ook een lang verhaal hoe ze eraan komen die Hondenfretters.
(hondeneters)
Het is tijdens de oorlogsjaren, de periode dat het eten schaars was, dat de bijnaam vorm kreeg. Het waren de sluwe durvers die geregeld naar Mechelen en naar de Antwerpse vogelmarkt gingen om honden te kopen. Op die manier wilden ze het tekort aan vlees oplossen. Zelfs tot in Brussel trokken ze om honden op te kopen.


Alle honden ondergingen hetzelfde lot. Na een klop van ‘den houten hamer’ werden ze geslacht.
In Antwerpen en Mechelen werd het vlees verkocht. Dit allemaal in overtreding met de toen bestaande wet op vleeskeuring. In 1917 werd er een politiereglement op het slachten van honden in de gemeenteraad goedgekeurd.
Ondanks het feit dat er in Boom heel wat honden gesneuveld zijn werd het vlees voornamelijk in Mechelen en Antwerpen verorberd. Maar de Bomenaars zelf hebben nooit hond genuttigd.

Wij danken hiervoor Brouns Valere welke ons deze legende toegestuurd heeft.

Deze pagina hoort bij stedeninfo.be